Maskintekniska byrån

Föreningens modelljärnvägsanläggning består av en 3-räls- och en 2-rälsdel, huvudsakligen byggda i två separata rum, men med körslingor in i varandras rum för att få längre körsträckor (se spårplanen). I Matsdal finns även möjlighet att rangera vagnar mellan de två systemen. Både 3-räls och 2-rälsdelen körs med digital teknik (Motorola resp. DCC). Rälslängden sammanlagt för båda är omkring 200 m.

2-räls-anläggningen

2-rälsbanan består av sammanlagt ca 100 m flexräls code 100, ca 50 växlar och växlemotorer, allt av fabrikat Peco.

Digitalsystemets centralenhet är Lenz LZV100. Som trådbundna körhandtag används Lenz LH100 och andra X-pressnet-kompatibla körkontroller, t ex Roco Lokmaus och Roco/Fleischmann Multimaus. Strömförsörjningen till digitalsystemet sker med en standard modelljärnvägstransformator 16 -18 V AC, 2,5A.

Det går även att köra trådlöst med Smart Phone/I-phone/I-pad, som via en standardrouter är förbunden med föreningens dator, i vilken JMRI:s program för trådlös kommunikation är installerat. Förbindelsen mellan datorn och centralenheten LZV 100 består av ett Lenz USB-modem LIUSB.

Växlarna läggs om manuellt via bildställverk. Strömkällan är en standardtransformator 18V DC, 1,5A. För att undvika surr i växelmotorer och vibrationer i växlarna, finns en enkel hembyggd kondensatorkrets mellan transformator och växelmotorer.

Banans triangelspår skapar inga problem tack vare en vändslingemodul Lenz LK100. Detsamma gäller vändskivan.

3-räls-anläggningen

3-rälsbanan består av ca 100 m Märklin K-räls. Elektrifiering av växlarna pågår men har inte fullbordats. Växlarna kommer att läggas om via manuella bildställverk, några med återkoppling.

För närvarande används Märklin 6021 med två slavenheter för den digitala driften. En uppgradering till ett modernare system är planerat inom kort.

I rum B finns det två helautomatiska mötesspår som styrs analogt, ett i Tunnelsta och ett i Nyåker.

Mer kommer...