Spårplan

Schematisk spårplan över de två rummen som banan är byggd i. Rum A är det man först kommer in i när man besöker vår lokal. I spårplanen är 3-räls (Märklin) spåren röda och 2-räls (Peco) spåren blåa. Värt att notera är att i Matsdal finns det ett spår som är ett kombinerat (!) 2- och 3-räls spår. Detta spår kan med hjälp av en enkel omläggning trafikeras av antingen växelströmslok alt. likströmslok, och därmed möjliggör vagnsutbyten mellan de två banorna.

Rum A

Spårplan A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rum B

Spårplan B