Umeå Mo Järnvägs Trafik

Umeå Mo Järnvägs Trafik (UMJT) är ett ungt och snabbt växande trafikbolag som driver och trafikerar den transnordiska järnvägen mellan Umeå hamn och Mo i Norge: Transnordic Raillink Umeå hamn Mo (TRUM). UMJT bedriver både persontrafik och godstrafik med ett brett spektrum av olika generationer av lok och vagnar, allt från början av 1900-talet fram till 2000-talet. Trafiken går mellan de större orterna så väl som till de mindre stationerna på järnvägslinjen. UMJT har två huvudkontor, ett i Öreborg och ett i Fågelsta, varifrån trafiken styrs.