Ombyggnationer pågår!

Äntligen har en planerad ombyggnation av växelströmsbanan börjat. Vi har insett att Mo inte fyllde sin funktion och inte utnyttjades fullt ut. Så nu är Mo ett minne blott och vår förbindelse med Norge är därmed bruten. Där Mo fanns kommer nu istället Gimonäs att flyttas till. Sen kommer en ny godsbangård till Fågelstad att byggas där Gimonäs var. Den nya godsbangården kommer även att dölja ett nytt tågmagasin. Den nya spårplanen kommer att läggas ut när den har blivit fastlagd.

Även på likströmsbanan pågår revision av den dolda "diagonalen" under Fågelstad. Nytt system för växelindikation håller på att installeras och nödvändiga förbättringar av banan görs.

Vi fortsätter dock som vanligt med körkvällar första torsdagen varje månad med start den 5/2. Vi ber om överseende med att vissa störningar i trafiken kommer att förekomma fram till att ombyggnationerna är klara.

Wink