UMJT börjar ta form

Trafiken har länge fått gå på sparlåga inom UMJTs verksamhet och i
synnerhet de maskiner som drivs av vatten och kol. Efter vår
maskiningenjör/ chefselektriker, Sten Wadéns långa semesterperiod ser
det något ljusare ut för framtiden. Stallpersonalen har ju länge
klagat på förhållandena vid lokstationen och framförallt att de har
varit tvungna att klättra upp på tendern med kolkorgarna för att
fylla kolen, då loken inte kunnat köra fram till kolbryggan. Detta
ser nu ut att var på väg att lösa sig då vissa av loken, (N, Sb, B
och Gb) har klarat passagen över vändskivan fram till bryggan.
Kolbryggan har nu även utrustats med en kran så att de slipper bära
upp kolen i trappan. UMJTs ledningen har tidigare klassat detta som
friskvård för personalen och som ingått i arbetstiden men ämnar nu
dra in denna förmån till följd av dessa förbättringar.
Vissa problem kvarstår dock med vänskivan då det verkar som att vid
lokvändning så vänder föraren på begreppen och häller vatten på fyren
och försöker få in kolen i pannan via injektorn så att loket går åt
motsatt riktning. Waden ska på försök koppla in en speciell mojäng så
att även föraren klarar att snurra runt med vettet i behåll. Enligt
Wadén, en sorts huva med en omkopplare som försätter förarens hjärna
i nolläge under vändningsprocessen. Framtiden får utröna ifall
lokförarna kommer att få bestående skador av denna uppfinning och
nolläget kommer att bli mer eller mindre permanent med tiden.

Omkopplingshjälm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utprovning av huvarna för lokförare.

Lokparken vid UMJT kommer att få en mera glänsande framtoning
eftersom den enda i UMJTs personal, E.R Lönn, har godkänd
städutbildning ställt höga krav på att putsen på loken måste ske
under tak nu kan skrida till verket med sina putstrasor. Trots
svårigheter med vändskiva har lyckade försök att få loken in i
stallet utförts så att översyn och puts kan utföras enligt E.R. Lönns
rekommendationer. Tyvärr har vissa osannolika förväntningar om att
dörrar till lokstall skulle vara utrustade med gångjärn och gå att
stänga till, överraskat baningenjör Koorp som vid ett tillfälle fått
dörren över sig vid ett försök att stänga den. Sjukhusvistelsen blev
lyckligtvis kort då medicinen,Liquide Poly, verkade snabbt och Koorp
av uppe på benen dagen efter. Diskussionerna tog genast fart efter
denna incident om huruvida dörrarna skulle vara i stängt läge eller
stå vidöppna. Någon i församlingen påpekade dock nackdelarna med att
ha dörrarna i stängt läge och den därmed följande svårigheten för
lokens passage. Dessutom väcktes farhågor om att kostnaderna för att
anställa en snickare som ska bygga nya dörrar varje gång loken ska in
eller ut skulle bli skyhöga med tanke hantverkares löner.

UMJT är på väg att få sin första hållplats på sträckan Umeå- Gimonäs
då arbetet med Öbacka hpl.framskrider med höga skutt. Så höga att
trappan visat sig vara för lång och att resande måste hoppa ned vid
framkomsten till översta trappsteget. Problemet är dock av lindrigare
art och förväntas lösas inom kort. Utvecklingen i Öbacka lär vi
återkomma med lite senare då grävskoporna går för full maskin och
blottlägger äldre lösningar för hur svårt sjuka förr var tvungen att
gräva tunnlar för att komma till sjukstugan i backen ovanför
hållplatsen.

Tryggve