Rapport från stallpersonalen

Huvarna för lokförarna visade sig fungera i stor utsträckning men vissa av förarna klarade inte att snurra ett halvt varv på vändskivan och köra i rätt riktning efteråt. Testerna visade dock att det kan vara en framgångsrik väg för att lösa problemen. Stallpersonalens glädje över att  ångloken äntligen kunde gå i stall och köra fram till kolbryggan kunde inte beskrivas på annat sätt än fest och lekar olika slag. Det tågförseningar som blev följden av stallpersonalens festande hade de resande stort överseende med, då underhållande scener utspelades när de hoppade bock.

UMJT_080919_01
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En av många festdeltagare.

UMJT_080919_02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter ett ha hoppat bock ett längre tag ville ingen hoppa längre och
alla ville vara bock!

Efter några dagars festande återgick verksamheten till det normala och tågen kunde avgå i någorlunda rätt tid. Dock infann sig ett skede av lycka och entusiasm den närmaste tiden efter att loken kunde gå in istallet och lokputsare E.R Lönn utförde sin puts till något överdriven nivå och det hände då och då att även färgen försvann vid putsen och loken fick utföra sin tjänst i bara mässingen.

UMJT_080919_03
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt Gb efter idog puts av E.R Lönn.

Till följd av att UMJT:s ledning dragit in den friskvård som det innebar att bära kolen uppför trappor till tendern kunde vissa besparingar göras och därtill inköptes ett antal nya vagnar av littera O till banan. Dessa stod uppställda på spår 1, vid plattformen, under en tid för att visa på bolagets moderna vagnpark och fick inte lastas med något som kunde åstadkomma skador på färgen eller böjda stolpar.

UMJT_080919_04
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De nyinköpta O-vagnarna står uppställda vid plattformen på spår 1.

Detta får ses som ett stort framsteg för loktjänsten vid UMJT då vändskiva och lokstall kunde börja nyttjas på avsett vis och efter smärre justeringar. Efter viss inkörning och rutiner kommer UMJT:s loktjänst att förhoppningsvis att rulla på med gott resultat.

UMJT_080919_05
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sb på väg att ta vatten.

 

UMJT_080919_06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Litt B får påfyllning av kol vid kolbryggan. Tyvärr är skivan för kort, 15m, för att loket ska kunna vändas, så denna lokförare behöver inte använda huven.

Tryggve