Rapport från vändskive- och lokstallsspår-ombyggnads-entreprenören Wadå Kortslutning AB

Pga omfattande ombyggnads- och underhållsarbeten är vändskivan och hela lokstallsområdet avstängd för trafik tillsvidare. Styr- ochreglersystemet för vändskiva och spår beräknas vara färdigställd inom ett par veckor varefter trafik åter kan tillåtas. Dock kommer bamnavdelningen omedelbart därefter att stänga av området för anpassning av spår till vändskiva och omvänt, vilket dock ej ingår i Wadå Kortslutning AB:s entreprenad.

Vidare kan rapporteras att banavdelningen nu stoppat all trafik inom gamla Umeås trafikområde och fullständigt stuvat om geografin för attbereda plats för nya bangårdar och spår. Då detta inte heller har ingått i Wadå Kortslutning AB:s entreprenad överlåtes rapport om detta till någon hågad talesman för banavdelningen. Sammanfattningsvis: Allt är upp-och-ner. Dvs som vanligt.

Lennart W