Report from Forth(4)Summit at Camp Degernäs

 

Topic. Implementing trainsystem at TRUM.

Svensk version

 

Strax efter ankomsten till toppmötet får deltagarna ett frågeformulär som ska utreda baskunskaperna om järnvägar hos deltagarna och med syfte att utse den bäst lämpade trafikansvarige för middagstrafiken. Snopet nog blev undertecknad, endast kvalificerad med en silvermedalj.

Då transporterna på TRUM inte går efter tidtabellen ännu, så har den efterlängtade fisken till mötet blivit kraftigt försenad, närmare bestämt 1 år, så den var vid ankomsten svårt angripen av en förruttnelseprocess. Fisken hade på sin resa lyckats passera både Luleå och Ulvön men med hjälp av den färska potatisen, lök och dryck blev middagen förträfflig.

Efter middagen så vidtog det egentliga toppmötet som inleddes med vissa förtydliganden från tidigare toppmöten. Det gällde i första hand strukturen vid banan och trafikbolaget som följer nedan.

-       UMJF är en samling människor som tycker om att leka med modelljärnväg och har en lokal samt en lös struktur mellan sig som kallas förening.

-       UMJT är det trafikbolag som upphandlar trafiken på banan från föreningens medlemmar.

-       TRUM är bansträckningen mellan Umeå Hamn och Mo, Transnordic Raillink Umeå hamn Mo.

-       TRUMF är den forskningsavdelning inom TRUM och har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till övre våningen i Matsdals stationsbyggnad. Om TRUMF:s verksamhet och forskningsrön står att läsa på UMJF:s hemsida, www.umjf.se

-       UMJFK är den ännu inte etablerade kulturverksamheten inom UMJF, men som till kulturhuvudstadsåret 2014 kommer att vara tongivande för det kulturella i staden.

 

När det för deltagarna stod helt klart med ovan nämnda fakta så kom trafiken i fokus med hjälp av blädderblock och tuschpennor, svart och röd.

 

Persontrafik.

Nr. 1-3

Tåg mellan Mo – Öbg, 2-siffriga, Internationella tåg.

Regionaltåg 3- siffriga

Lokaltåg 4-siffriga

Tåg mot Mo, ojämna tal

Tåg mot Öbg, jämna tal

 

T.ex Snälltåg, Snt 31 Öbg – Mo. Lok R, El, F. Vagnset Ao, Ro, Bo, 2Wl, F, D. Hemstation Mo. Lokbyte Msd

Persontåg, Pt 212 Hms – Öbg. Lok R, F, M, D, H. Vagnset F, ABo, 2Bo. Hemstation Hms

Persontåg,Pt 3114 Öbg – Uåh. Lok T, S. Vagnset ABo, 2C3, F. Hemstation Öbg.

Persontåg,Pt 3115 Uåh – Öbg          ”              ”

Persontåg,Pt 3030 Mo – Fgs. Motorvagn Y. Hemstation Mo

Persontåg,Pt 3031 Fgs – Mo.    ”

 

Godstrafik

Godståg,Gt 5331 Uåh – Öbg. Lok T,G,E. Vagnar Uåh. 5 st G, 3 st O, 4 St Q

 

 

4 st Q vagnar mot Fgs, spårade ur och därefter vidtog en givande diskussion om grundläggande spörsmål i UMJF:s verksamhet. Talarlistan blev lång men då frågorna ligger utanför huvudämnet för toppmötet redovisas de inte i detta dokument. Deltagarna tunnandes ut allt eftersom och förödelsen på besöksanläggningen blev måttlig.

 

Vi tackar värden för ännu ett framgångsrikt toppmöte på Camp Degernäs.

 

Tryggve Lundberg, Ordf. UMJF.